<<

Pa0nhc ARDFRx80-7
(3.5 - 3.63 MHz portable amateur radio direction finder).
Een totaal nieuw ontwerp.
20140911 20170620  20170910
Nieuwe versie PCB is besteld.

Prototype met home made PCB.


Alle voor dit project te downloaden bestanden (ook PCB maskers) staan onder aan deze pagina.

Het kleine, dubbelzijdige printje voor dit ontvangertje meet slechts 144mm x 38mm.
Professionele, dubbelzijdige, door-gemetalliseerde en vertinde fabriek printen, met soldeermaskers en onderdelen opdruk, komen binnenkort beschikbaar.


    Eigenschappen:
- Deze 80m peil ontvanger heeft een kleine INGEBOUWDE ferriet antenne en een vast bevestigde sense antenne. Door een zorgvuldig, doordacht ontwerp is de gevoeligheid toch goed en de ontvangst vrij van nevensignalen. De eigen ruis van de ontvanger is namelijk zwakker dan de atmosferische ruis van de 80m band gedurende de avond uren. De sterkte van het sense signaal is instelbaar voor een goed peil diagram. De afstemming en de gevoeligheidsregeling zijn soepel en ruim. De verwachte batterij levensduur is meer dan 6 uur. 

- Er worden uitsluitend makkelijk en goedkoop verkrijgbare onderdelen toegepast, door u te bestellen bij conrad.com of box73.de . Bestelgegevens worden in de onderdelenlijst gegeven. De meeste onderdelen hebben draden of pennen. Om plaats besparende- en technische redenen, zijn acht SMD componenten gebruikt : twee SMD trimmers, drie varicaps en twee fets.

- Reeds bewikkelde standaard Neosid spoelen worden toegepast. U moet slechts de ferrietstaaf bewikkelen. Eenvoudig.

- Als behuizing wordt een goedkoop (9 Euro) ABS plastic doosje gebruikt. Op de bodem moet nog een 4cm x 10cm velletje ALU folie worden gelijmd tegen "handeffect". 


   Het schema.
De batterij stroom varieert, afhankelijk van de gevoeligheid instelling, tussen ca. ca.16mA and 34mA. D4 beschermt tegen batterij ompoling. De HF trappen worden direct uit de batterij gevoed. De oscillators, de afstemming, de gevoeligheid regeling, de middenfrequent trappen, de productdetector en de BFO worden uit een gestabiliseerde +5V gevoed. De "On" LED dooft zodra de batterij spanning te laag wordt voor de 5V stabilisator. Door een doordacht print ontwerp en ruime filtering zijn alle trappen stabiel en hebben geen last van ongewenste signalen. 

    HF.
Voor de beste peil eigenschappen zijn de ferriet antenne en de erop volgende buffer en mixer gebalanceerd uitgevoerd. Voor optimale gevoeligheid past de buffertrap de hoog ohmige antenne aan de middel ohmige mixer aan. Dit resulteert dus in een hoge Q en goede selectiviteit. Op de low noise double balanced mixer wordt geen gevoeligheid regeling toegepast om de goede eigenschappen ervan te handhaven, en "meetrekken" van de oscillator te voorkomen. In de local oscillator vereenvoudigt een s
tandaard 7mm Neosid spoel de constructie. Zorgvuldig ontwerp van de afstem componenten heeft een constante gevoeligheid over het afgestemde band segment tot doel. Spiegel ontvangst (van sterke omroep etc.) is onwaarschijnlijk door de hoge antenne Q en de hoge midden frequentie. 

    MF.
Goede MF selectiviteit (-80dB @ +- 50kHz) werd verkregen door een goedkoop kristal filter. Opm: het printspoor tussen F1 en F2 is breed gemaakt om zo een kleine koppelcondensator te vormen die de doorlaat kromme van het kristalfilter verbeterd. Fet1 and 4 zijn moderne, voor gain regeling ontworpen dual gate SMD MOSfets. Ferriet kralen bedwingen hier eventuele VHF oscilleer neigingen. Standaard 7mm Neosid MF spoelen vereenvoudigen ook hier de constructie. De product detector wordt door het geÔnjecteerde BFO signaal zeer gevoelig gemaakt. Mede door de hierop volgende ruime laagfrequent versterking door IC2, kan volstaan worden met twee middenfrequent trappen.

De variabele regelspanning op gates2 van FEt1/4 resulteert in een zeer effectieve en soepele gevoeligheid regeling. Over D1 ontstaat het positieve deel van de regelspanning, gestabiliseerd door de 5V voeding. Doordat de totale batterijstroom door D2 loopt, ontstaat daar het negatieve deel. Met R24 en R25 zijn minimum en maximum gevoeligheid reduceerbaar.

Voor maximale effectiviteit zijn ontkoppeling condensatoren en smoorspoelen uitgekozen, waarvan de Serie Resonantie Frequentie (SRF) iets boven de te filteren frequenties liggen. Bij IC1 zijn, in verband met de oscillator stabiliteit, folie condensatoren met een geringe temperatuur coŽfficiŽnt gebruikt: C3 ontkoppelt voor 3.5 MHz, en C46 voor 10.7 MHz en 14 MHz.

    Detector.
De detector is van het "Infinite Impedance" type. Zijn eenvoud, hoge ingang impedantie en gering stroom verbruik zijn gezochte eigenschappen. Het werkpunt (klasse B) is eenvoudig ingesteld door een hoog ohmige weerstand R22.

BFO T1 oscilleert op 10.700MHz, om CW en SSB signalen hoorbaar te maken. Indien u alleen in AM geÔnteresseerd bent, monteer dan een kristal met sterk afwijkende frequentie (bv. 12.0 MHz).

    Audio.
IC2 versterkt het audio +60dB, begrenst de amplitude tot 3Vtt, en beperkt de bandbreedte tot 150Hz / 2.0kHz, om de signaal-ruis verhouding te verbeteren.

    Gehoor bescherming.
WAARSCHUWING: langdurig luisteren naar geluiden met een luidheid van meer dan 80dBspl kan onomkeerbare gehoorschade veroorzaken.

Zonder R20 kan het maximale vermogen dat aan een 32 Ohm hoofdtelefoon kapsel wordt geleverd 30mW (!) bedragen, mogelijk resulterende in een doof makend geluidsniveau van 110dBspl (alsof u in de buurt van een startend straalvliegtuig staat).

Al luisterend naar een zwak signaal, zal een plotseling inschakelend hard signaal (maar zelfs het aan/uit schakelen van de ontvanger -PLOP- ) die maximale geluid sterkte produceren. En uw gehoor beschadigen als u geen maatregelen neemt.

R20 begrensd dit afgeleverde vermogen. De waardes van R20/C39 moeten aangepast worden aan de eigenschappen van de bij de peilontvanger gebruikte hoofdtelefoon. Zie de tabel in "Setup".


Klik met de rechter muisknop op een link om het gekozen bestand te bewaren ("Bewaren als ...") .

Schema
300DPI
PNG
Onderdelen lijsten met bestel gegegevens Bovenaanzicht Onderaanzicht.
(SMD locaties)
Topsilk
Xray Twee zijdig 1200dpi A4 masker.
Voor een DIY PCB (130 componenten, 40x150mm !).
Assemblage
instructies.
Setup
instructies.
Boorplan
voor een Hammond 1599E ABS box.